Policy för personuppgiftshantering hos Karin Nordlander Lycklig på Riktigt AB

Vem samlar in personuppgiftsdata?

Karin Nordlander Lycklig på Riktigt AB samlar in data på karinnordlander.se och dess subdomäner.
Karin Nordlander Lycklig på Riktigt AB använder Tredje part för att samla in och lagra vissa data.
Exempelvis använder vi Google för Google Analytics, för att räkna besökare.

Vilken personuppgiftsdata inhämtas?

Vi inhämtar data du aktivt samtyckt att ge.

Godkänner du Cookies på vår webbplats delar du anonymiserad information som IP-adress till oss via Google Analytics.

Väljer du att fylla i ett formulär på vår webbplats inhämtas den data du själv angett, oftast

 • Namn
 • E-postadress

Men även IP-adress inhämtas i detta fall.

Väljer du att registrera medlemskap på hemsida ägd av Karin Nordlander Lycklig på Riktigt AB inhämtas även här den data du själv angett, oftast

 • Namn
 • E-postadress
 • Företaget du jobbar på
 • Adress

Även IP-adress inhämtas i detta fall.

Vi skickar data till Facebook samt Google genom Google Analytics för att ta reda på anonymiserad information om våra besökare, exempelvis ålder, intressen och geografisk placering. Detta för att kunna skapa målinriktad marknadsföring.

Varför inhämtas personuppgiftsdata?

Vi inhämtar data för att kunna leverera våra tjänster.

Du kan använda stora delar av vår webbplats utan att skicka några uppgifter till oss.

I de fall vi inhämtar data gör vi det i tre primära syften

 1. Mäta användande på vår webbplats, genom exempelvis Google Analytics mäter vi vilka sidor som är mest populära.
 2. Målinriktad marknadsföring samt annonsering och annan digital marknadsföring.
 3. Leverera tjänst. Du måste exempelvis ange viss information för att kunna registrera ett medlemskap på hemsidor ägda av Karin Nordlander Lycklig på Riktigt AB. Vi använder denna information för att ge dig tillgång till vår tjänst, samt ta betalt för den.

Vilken personuppgiftsdata får tredje part ta del av?

Vi lagrar data hos tredje part i analys- och marknadsföringssyfte samt i faktureringssyfte.
Exempelvis lagras e-postadress och namn, IP-adress samt annan information du angett till oss hos den tredje part som tillhandahåller tjänsterna för e-postmarknadsföring, Mailchimp. Vi och tredje part tar i detta fall även del av information om beteende. Vi mäter om du öppnar ett e-postmeddelande, klickar på en länk i ett mejl etc.

Som tidigare nämnt skickar vi även data till Google via Google Analytics om beteende på vår webbplats.

Tredje part tar del av personuppgifter när du handlar på webbplatser ägda av Karin Nordlander Lycklig på Riktigt AB. Vi använder oss av Stripe för att behandla transaktioner över nätet. Stripe kan komma att lagra dina kortuppgifter, namn, e-postadress, adress samt annan information du skickar i samband med att du genomför köp på webbplatser ägda av Karin Nordlander Lycklig på Riktigt AB.
Samma, och mer betalnings- och faktureringsuppgifter kan även lagras hos Fortnox, Karin Nordlander Lycklig på Riktigt AB:s leverantör av faktureringsmjukvara.

Hur används personuppgiftsdata?

Vi använder din data i analys- marknadsföring- och tjänsttillhandahållningssyfte samt faktureringssyfte.

Hur länge lagras personuppgiftsdata?

Data processad genom Google Analytics lagras i max 30 månader.
Om du har en aktiv kundrelation hos oss lagras data tillsvidare.
Om du har haft en kundrelation hos men avslutat den lagras data upp till 8 år från avslutad kundrelation – med hänsyn till bokföringslagen.

Vilka rättigheter har jag som person?

Du kan när som helst

 • Begära att vi korrigerar din personuppgiftsdata genom att kontakta oss.
 • Begära att veta vilken personuppgiftsdata vi har gällande dig genom att kontakta oss.
 • Begära att vi raderar din personuppgiftsdata genom att kontakta oss.

Hur kan jag kontakta er?

Om du vill kontakta oss eller klaga kan du nå oss via e-post på karin@karinnordlander.se.

Du kan även kontakta oss per post på:

Karin Nordlander Lycklig på Riktigt AB
Högbergsgatan 71C
11854 Stockholm
Sverige.

001 - logo

Copyright © 2016 Karin Nordlander Lycklig på Riktigt AB - Logga in

Webbdesign: North IT

001 - logo

Copyright © 2016 Karin Nordlander Lycklig på Riktigt AB - Logga in